klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
E3 Put / Oostakker
Foto's
    
klik op de foto voor een vergroting
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens De E3 put is ontstaan door zandwinning. Het is een put met een zandige bodem van ongeveer 2.5 ha. De diepte varieert van 1.5 tot 4 m bij hoge waterstand. De oeverbegroeiing is schaars.
De zuidelijke oever is verstevigt met steenstortingen en beton.
Op het noordoostelijk deel is vrij ondiep, op sommige plaatsen is een aanzienlijke sliblaag aanwezig door bladval en zijn er veel takken.
Oostelijke oever plaatselijk dicht begroeid met wilgen, hoge oevers. Halverwege de oever is een afwateringssysteem dat afgesloten is met roosters.
Noordelijke oever, niet verstevigt, met afgekalfde oevers, weinig vegetatie en voornamelijk begroeid met wilgen. 
Vissoorten Visbestandsopname IBW. september 2003:In totaal werden 1137 stuks gevangen met een gewicht van 87kg verdeelt over 11 soorten.
Brasem 47, paling 84, kolblei 154, rietvoorn 3, blankvoorn 378, zeelt 10, pos 154, baars 296, giebel 5, kroeskarper 2, karper 4.
De gevangen karpers waren mooie exemplaren  4 stuks/34 kg. 
Visuitzettingen: blankvoorn en rietvoorn worden jaarlijks uitgezet 20kg/ha 10/17cm.. Opminder frequente basis zeel 2 jaarlijks 20kg/ha en winde.
Er werden tussen 1995en 1999 ook 400 snoekjes uitgezet 20/30cm.
In 2000 is een hoeveelheid vis afkomstig van de Durmenmeersen naar dit water verplaats, 110kg karper en 81kg voorn.
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Bijzonderheden  
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.