klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Galgenweel
Foto's

 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Het grootste brakwatermeer in Antwerpen. 47 ha groot en met een totale oeverlengte van 3550 meter. Door de aanwezigheid van oude vaargeulen varieert de diepte van 2 tot 13 meter met een gemiddelde van 5 6 meter. Via een sluis staat het meer in verbinding met de schelde. Zeer weinig waterplanten  maar wel rietgordels op de oevers,  die meestal natuurlijk zijn, maar hier en daar versterkt.
De zuidoostelijke oever is met beton verstevigt. De noordelijke en oostelijke oevers met breuksteen en afbraakmateriaal.
Het water is troebel maar erg voedselrijk. 
Een vrij druk bevist water.
Vissoorten

Plas is of was bekend om de vangst van zijn grote snoekbaarzen, voorts zijn brasem,blankvoorn, karper, bot en paling de voornaamste vissoorten die men hier kan tegenkomen .

Ook regenboogforel werd er af en toe door hengelaars gevangen.

Ondermeer deze soort wordt (werd ?) door de Provinciale Visserijcommissie van Antwerpen.
Een visbestandsopname  IBW oktober 2005.
Door het brakwater is geen ellectrovisserij  gebruikt, wel fuiken en sleepnetten.
In totaal werden 1741st gevangen met een gewicht van 127kg verdeelt over 13 vissoorten. 
snoekbaars 1408 stuks - paling 185 - baars 72 - brasem 26 - bot 25 - blankvoorn 5 - alver 1 - grondel 4 - blei 9 - pos 2 - rietvoorn 1 - roofblei 1 - dunlipharder 2.
De vroegere dominante positie van brasem en bot is verdwenen, maar nu overheerst de snoekbaars wat als resultaat geeft dat er bijna geen blankvoorn meer werd gevangen.
Men kan stellen dat het een snoekbaars/paling water is geworden. Het overgrote deel van de gevangen snoekbaars was klein, gemiddeld 13.1 cm, maar daarnaast werden exemplaren gevangen tot 79cm. Van baars was dit min 9.2 cm tot 39.5cm. Paling was tussen de 25.2 cm en 84.3 cm.
Bepotingen: Visuitzettingen gebeuren regelmatig
Bij de bemonstering werden geen winde, regenboogforel en karper gevangen. Dat is echter uitsluitend te weiden aan de gebruikte vangsttechniek. Deze soorten zijn echter wel aanwezig.

 

Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap + bijkomende vergunning IMALSO
Bijzonderheden Veel watersportclubs aanwezig. Regenboogforel wordt meestal gevangen kort na het uitzetten. Tot nu toe is er geen sprake van een blijvend bestand.
 
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.