klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Gent - Brugge - Oostende
Foto's
 
klik op de foto voor een vergroting
Plan

 
Gegevens Het kanaal gaat van Oostende naar Brugge en wordt via de ringvaart in brugge verbonden met het stuk Brugge naar Gent.
Het kanaal heeft een totale lengte van 46 km. De oevers zijn verstevigt met overwegend beton en breuksteen. Het talud is op bepaalde plaatsen vrij steil, maar steeds begroeid. Op het kanaal is zowel plezier als andere scheepvaart.
Sommige delen zijn rechtgetrokken en de zo ontstane meanders zijn bewaard.
 
Vissoorten Alle courante vissoorten zijn goed vertegenwoordigt.
Er wordt vooral gevist op witvis en paling. Maar ook karpervissers komen meer en vaker naar dit water.
Geregeld vinden er ook wedstrijden plaats.

Visbestandsopname IBW. september 2004 op 17 locaties:

In totaal werden 18 soorten gevangen.
Blankvoorn 1382  - paling 439 - blei 361 - rietvoorn 136 - baars 108 - brasem 24 - giebel 82 - karper 39 - grondel 25 - zeelt 14 - bermpje 2 - snoek 12 -snoekbaars 34 - bot 3 - pos 10 - stekelbaars 6 - dunlipharder 1
In het algemeen domineert blankvoorn gevolgd door paling en kolblei, samen goed voor 80%.
Het roofvisbestand bestaat hoofdzakelijk uit  +20cm baarzen, snoek en snoekbaars.
Er werden ook wolhandkrabben gevangen.
Het meeste vis werd er gevangen in de meest westelijk gelegen traject.
Visuitzettingen: Tot nu is er nog nooit geen vis uitgezet. (2010)
Het kanaal heeft een natuurlijk visbestand en de zijarmen evenals de oevervegetatie zorgen voor voldoende paaigebied. 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Bijzonderheden In het algemeen kan men stellen dat het visbestand er sterk verbeterd is.
 Stekken Enkel toegankelijk met de wagen in de zones waar autoverkeer toegelaten is. Er zijn goeie hengelvoorzieningen ter hoogte van de oude kanaalarm en het schiereiland van de Gevaerts. Verder ook op het einde van de Oostdijk te Moerbrugge tot aan de ingang van Leiemeersen-Noord en ter hoogte van de monding van de Rivierbeek langs de Westdijk tegenover de Warandeputten. Langs de onverharde jaagpaden mogen in geen geval auto's rijden en stationeren.
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.