klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Kortrijk - Bossuit
Foto's

Foto: Bossuit 
Plan
Grotere Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Lengte 15 km. Breedte 30-40 meter. Diepte tot 6 meter, visdiepte 2.5 tot 3 meter. De oevers zijn verstevigt, meestal met schuine betonnen hellingen. Er is slechts een beperkte stroming door wind en sluiswerking. Helder water.
Vissoorten

Het visbestand op dit kanaal bestaat uit:
baars, paling, blankvoorn, rietvoorn, snoekbaars, snoek, karper, pos, brasem, winde, zeelt, zonnebaars, riviergrondel, giebel, …

Voorn , baars en karper zijn de dominerende soorten zowel in gewicht als aantal.

In oktober 2011 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in het kanaal Bossuit-Kortrijk middels een elektro- (aggregaat) en zegenvisserij, om zo de lacunes in de kennis over de vissoortensamenstelling en de totale visbiomassa in het kanaal op te heffen. Er zijn 15 vissoorten gevangen verdeeld over 3422 vissen (156 kg). De geschatte visbiomassa van het kanaal is 69 kg/ha, wat redelijk is in vergelijking tot overige kanalen. Het visbestand wordt op basis van gewicht gedomineerd door paling (35%), blankvoorn (20%), karper (16%) en brasem (11%), en in aantallen door baars (41%), blankvoorn (28%) en pos (19%). Het gewichtsaandeel roofvis in het totale gevangen visbestand is 2,2% (baars > 15 cm: 1,3% en snoekbaars: 0,9%). Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 94,5% uit eurytope soorten, voor 5,4% uit limnofiele soorten (zeelt en rietvoorn), en voor 0,1% uit rheofiele soorten (winde). Tenslotte is een verwaarloosbaar deel van het visbestand exoot (zonnebaars). In vergelijking tot het visstandonderzoek van het INBO (2009) is vooral voor snoek en snoekbaars een afname te zien in het aantal locaties waar de soort is aangetroffen. Hierbij kan de gebruikte vismethode een rol hebben gespeeld (in 2009 is met fuiken gevist). Het viswater van het kanaal Bossuit- Kortrijk is niet eenduidig te typeren. Het viswatertype dat de situatie het meest benaderd is het brasem-snoekbaars viswatertype. De verwachting is dat de visstand op korte termijn niet snel zal veranderen.

 
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap
Bijzonderheden Was een van de topwaters in de streek voor de vaste stok vissers. Voor de watervoorziening wordt nu echter gebruik gemaakt van de zelfreinigende werking van het kanaal om verontreinigt water te reinigen. Hieronder heeft het visbestand echter wel te lijden.
Zo is het water ter hoogte van Bossuit van mindere kwaliteit.
Aansluitend op  het kanaal zijn paaizones  waar niet gevist mag worden. 
 
 Stekken

Ten zuiden van de Stasegembrug is een stek waar je regelmatig karpervissers terugvind.

Bij het openluchtzwembad in Kortrijk bij de Aldi aan de Gentsebaan of de zwaaikom bij Bekaert zijn er heel wat goede witvisstekken

09/2017 Gaan testvissen met de feeder.
Was prachtig, met om de paar minuten een aanbeet. Veel kleine baarsjes en mooie tot zeer mooie voorn. Ook 2 brasems van +2.5kg.

 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.