klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal naar Beverlo/Antw.
Foto's

 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Lengte 15 km en gemiddeld 18 meter breed. Diepte ongeveer 2 tot 3 meter.
Het kanaal loopt van de gemeente lommel, via Balen naar leopoldsburg. Er zijn geen sluizen op dit kanaal.
Oevers, meestal natuurlijk en op sommige plaatsen versterkt.
Het kanaal loopt door veel natuurgebieden en er is weinig scheepvaart.
De hengeldruk op het kanaal is relatief laag.
Vissoorten

Op het kanaal vindt je een 13 tal soorten nl. baars, blankvoorn, brasem, kopvoorn, paling, pos, rietvoorn, riviergrondel, snoek, snoekbaars, winde, zeelt en zonnebaars. De meest verspreide soorten zijn baars en blankvoorn, gevolgd

door paling.

De roofvisstand op het kanaal bestaat voornamelijk uit grotere baarzen (>20 cm), snoek en snoekbaars.

Visbestandsopname oktober 2005:  8 plaatsen in het kanaal met elektrische  visserij en fuiken gaven volgend resultaat:
Er werden 13 soorten gevangen. Baars 632 stuks - blankvoorn 212 - brasem 1 - kopvoorn 13 - paling 176 - pos 256 - rietvoorn 246 - grondel 1 - snoek 7 - snoekbaars 27 - winde 1 - zeelt 1 - zonnebaars 22.
Uit deze opmeting blijkt overduidelijk dat hier een zeer goed roofvisbestand aanwezig is waaronder voornamelijk grote +20cm baars, snoekbaars en snoek. Verder is er maar een vrij klein bestand van brasem. Het best vertegenwoordigt is echter paling zowel in aantal als gewicht. we moeten  opmerken dat bodemvissen hoofdzakelijk in de geplaatste fuiken terechtkomen wat soms een verkeerd beeld kan geven. Van alle soorten was ook broed te vinden wat wijst op natuurlijke voortplanting.
Bepotingen: Regelmatige visuitzettingen maken dat de rietvoornstand goed is ontwikkeld.
2003: 100kg blankvoorn, 2kg glasaal, 50kg grondel, 110kg zeelt, 222 kg rietvoorn
2004: 208kg rietvoorn, 20kg grondel, 125kg winde
2005: 257 vijfweekse snoekjes.25 kg zeelt, 04kg paling, 65kg rietvoorn

 

Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap. Er mag gevist worden gedurende de paaitijd en 's nachts (Niet op snoekbaars)
Bijzonderheden De streek waar het kanaal doorheen loopt is bekend vanwege haar historische vervuiling met zware metalen. Het is dan ook aangeraden geen vis hieruit afkomstig te consumeren.
 Stekken Goede hengelstekken situeren zich ter hoogte van de Blauwe kiel, te Kerkhove aan de brug en in de kanaalkommen te Balen-Wezel en te Leopoldsburg. Deze laatste zijn vooral in het najaar en de winter interessant, wanneer de recreatie scheepvaart stil ligt.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.