<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Schipdonkkanaal
Foto's
     
 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Lengte 56km. Er is geen beroepsscheepvaart en de pleziervaart beperkt zich van Baggerhoeke tot aan de leie. Hogerop is deze niet meer bevaarbaar.
Oevers meestal natuurlijk, soms verstevigt met steenstortingen of betonnen damwanden.
Vissoorten

De meest verspreide soort is paling, gevolgd door blankvoorn, giebel en blauwbandgrondel .

De roofvisstand op het kanaal bestaat voornamelijk uit grotere baarzen (>20 cm), snoekbaars en in mindere mate snoek. De functie van toppredator wordt hier waarschijnlijk ook ingenomen door de paling

Visbestandsopname  oktober 2005:  Op 15 plaatsen bemonsterd. Er werden 2645 stuks gevangen met een gewicht van 155kg verdeelt over 18 soorten.
Baars 121, blankvoorn 1483, grondel 122, brasem 101, giebel 99, karper 11, kolblei 24, kroeskarper 5, paling 393, pos 65, rietvoorn 59, grondel 23, snoek 3, snoekbaars 43, winde 3, zeelt 8, zonnebaars 63, stekelbaars 19
Het roofvisbestand bestaat hoofdzakelijk uit baars >20cm en snoekbaars, in mindere mate snoek.
Een vrij arm viswater met een lage dentisiteit. Op een plaats werd zelfs geen vis aangetroffen. Bij een vorige bemonstering in 1999 was dat nog op 5 plaatsen. We kunnen dus stellen dat het verbeterd.

Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap
Bijzonderheden

Heel wat visstekken zij gemakkelijk bereikbaar met de auto, op veel plaatsen loopt er een weg naast het kanaal.

Parkeren kan dan ook vlakbij je stek in de grasberm
 

 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.